KATËR AMENDAMENTE

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Deputeti i pavarur  Dritan Abazoviq  ka dorëzuar 4 amendamente  në propozim plotësimet e ligjit  për eksproprijim me të cilët duhet të eliminohen mundësitë  e shpërdorimeve eventuale në dëm të pronarëve të patundshmërive. Me amendamentin të cilin e ka propozuar Abazoviq definohen  mënyra dhe pushtetet  që duhet plotësuar për vërtetimin e interesit publik për eksproprijimin e patundshmërisë me qëllim që, siç ka sqaruar evitimit të njërit prej mangësive kryesore të ligjit  ekzistues dhe të eliminohet mundësia e shpërdorimeve eventuale.

Share.