Interesi publik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Deputetet sot do të shqyrtojnë propozimligjin mbi pengimin e korrupsionit dhe financimin e subjekteve politike, duke perfshirë këtu edhe fushatën parazgjedhore. Në rëndin e ditës është edhe propozimi i kodeksit etik të deputeteve. Me ligjin mbi parandalimin e korrupsionit definohen masat për sfidimin e konfliktit të interesit publik dhe atij privat, kufizimi në ushtrimin e funksioneve publike dhe mbrojtja e personave të cilët paraqesin rrezikimin e interest publik me dyshim të ekzistimit të korrupsionit.

Share.