FOCUS: RAPORTI I KOMISIONIT EVROPIAN MBI ARRITJET E MALIT TE ZI