Emisioni “Focus”-Permbledhje e funksionimit njevjecare te pushtetit qendror 17 1 2018