DRI: Veliki broj nepravilnosti i nedostataka u nekoliko LS, naplata prihoda ne funkcioniše u dovoljnoj mjeri

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Državna revizorska institucija utvrdila je da je obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u naplati i evidenciji sopstvenih lokalnih prihoda u opštinama Andrijevica, Berane, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Podgorica i Ulcinj takav da preporučuju Vladi, Ministarstvu finansija i Ministarstvu javne uprave da preduzmu mjere kako bi se uspostavio održiv okvir i odgovornost u upravljanju javnim finansijama.

Zaključeno je da sistem evidencije i naplate sopstvenih prihoda kod jedinica lokalnih samouprava ne funkcioniše u dovoljnoj mjeri u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. Zbog ovih nepravilnosti i propusta značajan dio lokalnih prihoda se ne naplati ili zastari, dok je istovremeno država ovim opštinama samo u 2019. godini ustupila 63 miliona eura za pokrivanje rupa u lokalnim budžetima.

Opština Ulcinj je na kraju 2019. godine od građana potraživala 8,6 miliona eura poreza na nepokretnosti, što je za 1,4 miliona više nego na kraju 2018.

”Opština ne poštuje zakonski rok za donešenje rješenja o porezu na nepokretnosti, do 30. aprila tekuće godine, već ista donosi krajem jula za godinu na koju se odnosi”, navodi DRI.

Share.