Dënime për kompanitë

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dënimet për kompanitë, gjegjësisht punëdhënësit të cilët e shkelin ligjin për të huajt i cili ka hyrë në fuqi me një prill, janë prej 500 deri në 10 mijë euro. Me ligj  parashihen edhe dënime për të huajt prej 60 deri në 1 mijë e 200 euro. Me dënim në të holla prej 1 mijë deri në 10 mijë euro do të dënohet  kundërvajtja e  punëdhënësit, respektivisht kompania, nëse të huajt i cakton në punë të cilëve nuk u është dhënë leja e qëndrimit dhe e punës.

Share.