Cilësi e mirë e ujit në plazhet e Ulqinit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nga ndërmarrja publike të Mirat Detare njoftojnë se sipas analizave të kryera në 100 plazhe në bregdetin e Malit të Zi, në 88% të tyre uji është i cilësisë K1 kurse në 12% K2. Në Ulqin nga 16 plazhe të analizuar, në 9 prej tyre uji ishte i cilësisë K1 kurse në 7 K2.

Informacione më të sakta për secilin plazh të analizuar mund të gjenden në faqen zyrtare të të Mirave Detare.

Share.