SOCIALE

AKTUALE
0

Këshilli ligjdhënës njëzëri ka vlerësuar se propozimi i plotësimeve të ligjit për mbrojtjen  sociale dhe…

SOCIALE
0

Pronari i tokës së kontestuar për ndërtimin e akuaparkut, Anto Rudoviq, ka ngritur padi penale…

1 484 485 486 487 488 505