Baqkoviq: Kushte jo humane në Entin për vuajtjen e sanksioneve penale

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kushtet e punës dhe hapësirat në të cilat qëndrojnë nëpunësit e sigurimit dhe  trajtimit në Entin për vuajtjen e sanksioneve penale nuk kënaqin dhe për këtë arsye fitohet bindja e pakënaqësisë , apatisë dhe pesimizmit të të punësuarve , ka vlerësuar avokati i popullit Shuqko Bakoviq.

Ai , në bazë të disa ankesave të nëpunësve të sektorit të sigurimit dhe të sektorit për trajtim, ka formuar ekipin i cili ka zhvilluar hetime dhe e ka përgatitur raportin lidhur me këtë çështje. Ky dokument është prezantuar dje në Entin për vuajtjen e sanksioneve penale. Avokati i popullit  ka vlerësuar se mungojnë kushtet elementare njerzore për të punësuarit në këtë insitucion.

Share.