ATLLAS GRUPI: KUNDËR DOKAPITALIZIMIT

0

Atlas grupi ka deklaruar se ndermarrjet e Dushko Knezheviqit, të cilat janë akcionere të Atllas bankës  përsëri u tërheqin vërejtjen investitorëve potencial se i kundërshtojnë të gjitha aktivitetet e ardhshme të bankës Qendrore të Malit të Zi dhe të drejtorisë së përkohshme, e të cilat do të shkojnë në drejtim të dokapitalizimit apo shitjes së akcioneve të akcionerëve ekzistues. Siç theksojnë, drejtoresha në detyrë të përkohshme e Atllas bankës, me 7 mars ka sjellë Vendimin mbi emisionet e akcioneve të thieshta për  investitorët të cilët nuk janë nga radhët e akcionerëve aktual të bankës.

Share.

Comments are closed.