Arrijnë propozimet për simbolet e Tuzit

0

Pas shpalljes së konkursit për propozimet e simboleve të Komunës së Tuzit, pranë komisionit kanë arritur 7 propozime të ndryshme. Nga komisioni kanë njoftuar se deri në fund të kësaj jave do të bëjnë të njohur përzgjedhjen për propozimin më të mirë. Sipas ligjit, propozimet për stemën dhe flamurin duhet të jenë në përputhje me karakteristikat historike dha natyrore të komunës.

Share.