2% me shume turiste, deshtim ne grumbullimin e taksave

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sipas statistikës së Organizatës turistike, në Ulqin për momentin janë të regjistruar 28.692 turistë,cka do te thote 2% më shumë se vitin e kaluar. Nga këto, 27.650 janë turistë të huaj kurse vetëm 1.042 janë nga vendi.në hotele janë të vendosur 3.246, në kampe 228, në pushimore 38 kurse në akomodime private 25.180 turistë.
Kjo situate nuk perkon me gjendjen reale ne Ulqin, dhe tregon ne mossuksesin e regjistrimit te turisteve dhe grumbullimit te taksave ne nivel komunal.

Share.