Të rriten pagat e të punësuarve

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Unioni i pavarur i sindikatëve dje ka ftuar punëdhënësit që pagat e janarit ti llogarisin në bazë të ndryshimeve të ligjit mbi tatimet në të ardhura. Cka do të thotë se duhet të rriten pagat e të punësuarve. Me ndryshimet e ligjit është paraparë që tatimet për bruto të ardhurat mbi 720 euro të zvogëlohen nga 15 në 13 % nga ky vit. Nga unioni i sindikatëve të pavarur kanë deklaruar se këtë zvogëlim të tatimit duhet ta ndjejnë puntorët  nëpërmes të rritjes së pagave për këtë shumë.

Share.